Update Training

Reprise vum Training ab dem 1. September 2020 !

Bis den 15. September ass den Training ausnahmsweis zu Helleng am Centre polyvalent. Dono wéi gewinnt zu Fréiseng am Centre Romain Schroeder.

Kannertraining Dënschdes an Donneschdes vun 17h30 bis 19h00

Seniorstraining Dënschdes an Donneschdes vun 19h30 bis 21h00