Bestellung Gebakene Fësch

D’Umeldung fir den gebakene Fësch ass elo leider zou.

Merci fir aer Bestellungen.